Stanowisko do kalibracji przyrządów dozymetrycznych promieniowaniem gamma (źródło Cs-137)

Dane techniczne:

Kalibrator zawierający 3 źródła promieniotwórcze Cs-137 o aktywności całkowitej ok. 2 TBq
Osłona ołowiana z elektrycznym wysuwem źródeł do pozycji roboczej
Ława kalibracyjna ze zdalnie sterowanym wózkiem, umożliwiającym ekspozycje w odległościach od 40 cm do 700 cm od źródła
Zakres pomiarowy: 0.1 μGy/h - 1 Gy/h
Automatyczna rejestracja danych atmosferycznych

Zastosowanie:

Wzorcowanie radiometrów i dawkomierzy promieniowania gamma w ramach działalności akredytowanego Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych (NLW)


Lokalizacja urządzenia:

Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych (NLW)