Aparatura Theratron

Theratron 780E; 1998

Dane techniczne:

Aktywność źródła Co-60 na dzień 1.12.2008 r. równa 95 TBq (2570 Ci)
Moc dawki na dzień 1.12.2008 równa 0,76 Gy/min w odległości 80 cm od źródła (SCD)
Możliwość obrotu gantry w całym zakresie kąta pełnego
Maksymalny czas naświetlania 29.99 minut
Zakres pola promieniowania gamma od 5×5 cm2 do 35×35 cm2 w odległości 80 cm od źródła

Zastosowanie:

  • Kalibracja komór jonizacyjnych zgodnie z protokołami dozymetrycznymi (w szczególności dla potrzeb radioterapii protonowej nowotworów oka)
  • Naświetlanie detektorów termoluminescencyjnych
  • Naświetlanie materiałów

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (NZ63)