Odzież robocza

Punkt przyjmowania odzieży roboczej do prania znajduje się w budynku nr V (przyziemie), w pokoju nr 5114 (tel. 8116).

Punkt czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 12:00-13:00.