Formularze

Dokumenty konieczne do wydania w IFJ PAN materiałów popularnonaukowych i promocyjnych (zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 41/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.)

  • Wniosek o opublikowanie materiału popularnonaukowego i/lub promocyjnego w IFJ PAN [DOCX] [PDF]
  • Umowa dotycząca praw autorskich [DOCX] [PDF]
  • Oświadczenie autora utworu o udzieleniu licencji [DOCX] [PDF]
  • Klauzula informacyjna [DOCX] [PDF]