Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Formularze

  • Oświadczenie o dochodach: [PL] [EN]
  • Wniosek o dofinansowanie wypoczynku tzn. "Wczasy po Gruszą": [PL] [EN]
  • Wniosek o dofinansowanie wypoczynku w formie grupowej: [PL] [EN]
  • Wniosek o przyznanie zapomogi: [PL] [EN]
  • Wniosek o przyznanie okolicznościowego świadczenia: [PL] [EN]
  • Wniosek o przyznanie pożyczki: [PL] [EN]