Dział Obsługi Badań Naukowych (DON)

Skład osobowy »

Biblioteka - strona www »
Archiwum - strona www »

Zakres obowiązków »


Zasady dotyczące afiliowania i przypisywania publikacji do dorobku IFJ PAN - Zarządzenie Dyrektora Nr 32/2014 z dnia 20 listopada 2014

Informacje związane z oceną jednostek naukowych

Wykaz czasopism punktowanych przez MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r.

Działalność statutowa

Współpraca międzynarodowa

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2047)Archiwum »


Formularze »