Kalendarz zaproszeń do składania wniosków na wymianę osobową w 2017 r.

W 2017 roku MNiSW ogłosiło następujące zaproszenia do składania wniosków na wymianę osobową (formularze należy przygotować w 3 egzemplarzach):


do 21 lutego 2017 r. (zgłoszenia do DON do 15.02.2017)

do 24 kwietnia 2017 r. (zgłoszenia do DON do 14.04.2017)

do 28 kwietnia 2017 r. (zgłoszenia do DON do 18.04.2017)

do 19 czerwca 2017 r. (zgłoszenia do DON do 05.06.2017)

do 30 czerwca 2017 r. (zgłoszenia do DON do 20.06.2017)

do 30 września 2017 r. (zgłoszenia do DON do 22.09.2017)