Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego

Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). W 2017 r. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki dysponuje 8 mln euro na dofinansowanie projektów. Zaletą pozyskiwania grantów z tego funduszu jest krótki i prosty wniosek, nieskomplikowane procedury i niedługi czas oczekiwania na decyzję oraz poziom dofinansowania projektów do 100%. W funduszu można ubiegać się, w ramach różnych konkursów, o stypendia 2300 euro dla studenta i 1500 euro dla uczelni na semestr, Granty Wyszehradzkie do 6 000 euro lub do 15 000 euro, Granty Strategiczne do 40 000 euro, oraz inne rodzaje grantów do maksymalnej wielkość 80 000 euro.

Do 1 lutego 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na Małe Granty.
Kolejne konkursy odbędą się w terminach do: 1 czerwca 2018 oraz 1 października 2018.
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące:

 • Środowiska
 • Edukacji i budowania potencjału
 • Wymiany naukowej i badań naukowych
 • Rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości i turystyki
 • Międzynarodowych konferencji
 • Kursów na wyższych uczelniach lub studiów, które dotyczą konkretnych zjawisk wyraźnie związanych z Grupą Wyszehradzką
 • Stypendiów dla studentów, pracowników naukowych i doktorantów, którzy chcą studiować za granicą.

Wnioski o dofinansowanie może złożyć każda osoba prawna lub osoba fizyczna na całym świecie (oprócz ministerstw, ambasad, itp.) pod warunkiem, że dany wniosek dotyczy projektu z tematów istotnych dla regionu Wyszehradzkiego i promuje współpracę pomiędzy partnerami projektu w regionie.
Beneficjentami projektów mogą być:
młodzież i dzieci w wieku szkolnym, instytucje badawcze, gminy, samorządy lokalne, instytucje publiczne, artyści, instytucje kulturalne, studenci, nauczyciele i trenerzy, pracodawcy, rodziny, gminy, szkoły, małe i średnie przedsiębiorstwa, media, organizacje pozarządowe, wyższe uczelnie, urzędnicy służby cywilnej, ośrodki analityczne, naukowcy, biura podróży, touroperatorzy, początkujące firmy, inwestorzy, osoby bezrobotne, szkoły hotelarskie, placówki służby zdrowia, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki dla imigrantów i uchodźców itd.

Zmiany w dotychczasowych wytycznych w roku 2017 w Grantach Wyszehradzkich, dotyczą:

 • Możliwości 100% dofinansowania projektu w Grantach Wyszehradzkich
 • Budżetu skalkulowanego w oparciu o produkty lub wydarzenia
 • Nowego rozszerzonego wniosku
 • Zmian w dokumentacji aplikacyjnej
 • Możliwości składania wniosku 4 razy w roku w Grantach Wyszehradzkich
 • 8 kategorii tematycznych projektów

Strona internetowa programu Małe Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego:
http://visegradfund.org/grants/small-grants/