Konkurs MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe 2018-2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe.

Terminy: nabór ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 r.

Adresaci: pracownicy, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 12 lat, i którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże podoktorskie, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Budżet: 20 mln zł; maksymalna wartość dofinansowania projektu to 50 tys. zł

Konkurs MINIATURA 2 jest ukierunkowany na finansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty.

Ta inicjatywa ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA 2, to m.in.: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy.

Szczegółowe zasady Konkursu i informacje dostępne są na stronie:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-04-17-miniatura-2-male-granty-ruszaja-po-raz-drugi?language=pl
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2