Materiały dotyczące roku 2006

  1. Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Fizyki Jądrowej za rok 2006
  2. Plan zadaniowy IFJ PAN na 2006 r. [pdf]