Materiały dotyczące roku 2011

  1. Szczegółowy plan zadaniowy IFJ PAN na 2011 r. [PDF]
  2. Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Fizyki Jądrowej za rok 2011