Materiały dotyczące roku 2014

  1. Szczegółowy plan zadaniowy IFJ PAN na 2014 r. [PDF]
  2. Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Fizyki Jądrowej za rok 2014