Materiały dotyczące roku 2017

  1. Szczegółowy plan zadaniowy IFJ PAN na 2017 r. [PDF]
  2. Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Fizyki Jądrowej za rok 2017