Granty ERC (European Research Council)

Prestiżowe granty ERC finansują pionierskie i przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym przez okres do 5 lat. Są skierowane do wybitnych naukowców na różnych etapach kariery. Granty te stwarzają naukowcom możliwość tworzenia i rozwijania własnych zespołów badawczych, a także zapewniają finansową stabilność i niezależność niezbędną do prowadzenia badań.


ERC Starting Grants

Celem konkursu jest wspieranie wybitnych młodych naukowców, którzy znajdują się na początkowym etapie kariery naukowej i pracują nad stworzeniem własnego zespołu badawczego.

Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat.

Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 1 500 000 euro.

Wnioskodawca: Wnioski mogą składać osoby, które od 2 do 7 lat temu uzyskały swój pierwszy stopień doktora. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem przynajmniej jednej istotnej publikacji naukowej w międzynarodowym czasopiśmie naukowym bez udziału swojego promotora. Wskazane jest by kierownik posiadał także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.


ERC Consolidator Grants

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia wybitnym naukowcom, konsolidacja pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego.

Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat.

Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 2 000 000 euro. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie dodatkowych 750 000 euro.

Wnioskodawca: Osoba, która uzyskała swój pierwszy stopień doktora od 7 do 12 lat temu. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem kilku publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych bez udziału swojego promotora. Kierownik projektu musi także posiadać także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.


ERC Advanced Grants

Celem konkursu jest udzielenia wsparcia wybitnym naukowcom, mającym już praktykę w kierowaniu zespołem, którzy w ostatnich dziesięciu latach mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi.

Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat.

Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 2 500 000 euro. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie dodatkowego 1 000 000 euro.

Wnioskodawca: Główni badacze powinni być naukowcami prowadzącymi własne badania, wykazującymi się wyjątkową oryginalnością i istotnym dorobkiem naukowym. Wymogi akademickie nie są brane pod uwagę w trakcie selekcji kandydatów


ERC Proof of Concept Grant

Celem konkursu jest udzielenia finansowania osobom, które realizują już grant i w jego trakcie otrzymują nieplanowane wyniki badań, które mogą mieć zastosowanie komercyjne lub społecznie.

Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do 18 miesięcy.

Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 150 000 euro.

Wnioskodawca: Wnioski mogą składać osoby, które realizują już grant finansowany ze źródeł ERC i w wyniku prowadzonych badań uzyskały nieoczekiwane lub nowe możliwości, które mają możliwość zastosowań komercyjnych lub społecznych. W ramach przyznanych środków, można sfinansować prace, których nie przewidziano w pierwotnym projekcie.


Szczegóły naborów wniosków w konkursach ERC w 2017 i 2018 r. zawiera tabela.


Szczegółowe informacje o konkursach European Research Council można znaleźć na stronie dedykowanej: https://erc.europa.eu/


Osoby planujące przygotowanie wniosku do ERC mogą skorzystać z poradników:
Szczegółowe rady dr Karola Horodeckiego, którego wniosek o StG przeszedł do drugiego etapu oceny.
Sugestie o ogólnym charakterze, przygotowane przez KPK.