Kwestie finansowe w Programach Ramowych - forum internetowe

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy Państwa zaprosić do korzystania z forum dotyczącego kwestii finansowych w Programach Ramowych.

Z doświadczeń Regionalnego Punktu Kontaktowego, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska wynika, że jednym  największych wyzwań stojących zarówno przed osobami rozliczającymi realizowane projekty, jak i przed tymi, którzy mają zamiar dopiero starać się o dofinansowanie są kwestie umiejętnego planowania budżetu, wydawania pieniędzy i księgowania wydatków. Administrowanie projektami europejskimi wiąże się ze specyficznymi wymaganiami, koordynatorzy i urzednicy unijni czasem róźnie interpretują przepisy, czasem słabiej orientują się w realiach trybu podatkowego w nowych krajach czlonkowskich. Polscy uczestnicy projektów często są w sytuacji pionierów w swoich własnych instytucjach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób borykających się z tego typu problemami uruchomiliśmy Forum pt: Kwestie finansowe w Programach Ramowych.
Więcej informacji o forum znajduje się na stronie:
http://www.transfer.edu.pl/

Forum to jest kontynuacją grupy dyskusyjnej na Yahoo, która była moderowana przez CTT PK.

Mamy nadzieję, że forum stanie się platformą wymiany doświadczeń i ułatwi zainteresowanym osobom realizację projektów.

Zapraszamy Państwa do czynnego korzystania z Forum

Serdecznie zapraszamy do korzystania także z innych dostępnych tematów forum:

  • Sugestie na temat funkcjonowania Forum
  • Mam pomysł na projekt - z czego go sfinansowac?
  • Programy Ramowe - od czego zacząc?

Armuła Anna
Regionalny Punkt Kontaktowy
Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska
tel. +48 12 628 26 60
e-mail: armula@transfer.edu.pl