Dział Administracyjny CCB (DAC)

Kierownik: mgr inż. Małgorzata Reś-Gunia
tel: 12 399 6203
e-mail: Malgorzata.Res-Gunia@ifj.edu.pl

Skład osobowy

  • Gabriela Glaz - tel.: 12 399 6200
  • Magdalena Skrobek - tel.: 12 399 6200