Projekty bieżące

 • Compass-U – Tokamak Instytutu Fizyki Plazmy (IPP) w Pradze
 • CTA – Obserwatorium Promieniowania Gamma – udział w pracach inżynieryjno-technicznych dla polskiego konsorcjum projektu „Cherenkov Teleskope Array”
 • ESS ERIC- udział w budowie Europejskiego Źródła Spalacyjnego
 • ITER RNC – Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny – Radialny Detektor Neutronów – udział w pracach projektowo-prototypowych
 • LHC-LS2 – Wielki Zderzacz Hadronów – udział w pracach grupy Electrical Quality Assurance (ELQA) w trakcie drugiej długiej przerwy technicznej Long Shutdown 2
 • Modernizacja infrastruktury kriogenicznej w IFJ PAN
 • T2K – Udział w modernizacji detektora neutronów w projekcie T2K (Japonia)
 • Projekt i budowa stanowiska do pomiarów przewodów nadprzewodnikowych

Pozostałe projekty

 • AMICI – Rozwój Innowacyjności i Współdziałania Europejskich Infrastruktur Technologicznych dla Akceleratorów i Magnesów
 • ATLAS – Detektor ogólnego przeznaczenia w akceleratorze LHC
 • CCB – Terapia Protonowa Nowotworów Gałki Oka
 • ITER – Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny
 • ITER HRNS – Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny – Spektometr Neutronów Wysokiej Rozdzielczości
 • Pierre Auger Observatory SSD – Obserwatorium Pierre Auger – Scyntylacyjny Detektor Powierzchniowy
 • SPIRAL 2 – Liniowy Akcelerator Jonów Drugiej Generacji
 • T2K Tokai to Kamioka
 • W7-X – Stellarator Wendelstein 7-X
 • XFEL – Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach

Jednym z ważniejszych projektów realizowany przez DAI w ostatnich latach był m.in. „Udział IFJ PAN w budowie Europejskiego Lasera na Swobodnych Elektronach E-XFEL.”

IFJ PAN wniósł znaczący wkład w budowę Europejskiego Lasera na Swobodnych Elektronach E-XFEL. Ta wielka, międzynarodowa infrastruktura badawcza ma na celu dostarczanie unikalnego narzędzia do badań materii, w postaci ultrakrótkich błysków promieniowania gamma, charakteryzujących się nieosiągalną dotąd intensywnością. Główny wkład fizyków, inżynierów oraz techników z IFJ PAN w budowę E-XFEL polegał na testowaniu magnesów nadprzewodzących, wnęk rezonansowych oraz modułów przyspieszających. Zadania te były realizowane na terenie ośrodka DESY w Hamburgu we współpracy z lokalnymi ekspertami. Testy magnesów obejmowały ich sprawdzanie w temperaturze otoczenia (m.in. pomiary własności elektrycznych i parametrów geometrycznych) oraz testowanie w temperaturze 2K (m.in. pomiary własności elektrycznych oraz strat cieplnych). Ponadto zespół IFJ PAN przygotował procedury testowania, uczestniczył w rozbudowie oraz utrzymaniu stanowisk testowych wprowadzając liczne usprawnienia zwłaszcza w zakresie organizacji pracy oraz rozwoju oprogramowania. Jednym z najbardziej wymagających zadań było stworzenie kompletnego systemu informatycznego do analizy danych testowych. W tym celu zaprojektowano i stworzono bazę danych oraz platformę internetową umożliwiającą monitorowanie procesu testowania, zarządzanie statusem komponentów i porównywanie statystyk otrzymanych wyników. Testy wnęk rezonansowych w temperaturze otoczenia obejmowały m.in.: ich montaż na stanowiskach testowych z wykorzystaniem technologii wysokiej czystości, badanie szczelności z użyciem spektrometrii masowej, strojenie filtru pasmowo-zaporowego sprzęgacza wyższych harmonicznych.

Przed powstaniem DAI

 • LHC – Wielki Zderzacz Hadronów
 • LHCb – Wielki Zderzacz Hadronów – detektor mezonów B
 • LUMI – Monitor Świetlności dla eksperymentu ZEUS
 • PHOBOS – Detektor krotności śladów w zderzeniach ciężkich jonów