Głównym zadaniem Działu Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI) jest wspomaganie badań, prowadzonych przez pracowników naukowych  IFJ PAN,   realizowanych na całym świecie.

Dział jest włączony w budowę aparatury i infrastruktury nowych eksperymentów fizyki przygotowywanych w ramach współpracy z laboratoriami międzynarodowymi.

Dzięki licznej kadrze, posiadającej szerokie i cenione w świecie kompetencje, możliwy jest udział zespołu praktycznie we wszystkich fazach budowy w/w infrastruktur badawczych.

DAI mając w posiadaniu  park maszynowy, składający się z maszyn konwencjonalnych jak i obrabiarek sterowanych numerycznie jest w stanie brać udział w prototypowaniu urządzeń, a w niektórych przypadkach realizować we własnym zakresie budowę urządzeń naukowo-badawczych.