Dział Inwestycji i Eksploatacji (DIE)

Kierownik: mgr inż. Bartłomiej Stachniak
tel.: 12 662 8382
e-mail: Bartlomiej.Stachniak@ifj.edu.pl

Zastępca Kierownika ds. Eksploatacji: mgr inż. Jerzy Brzezicki
tel.: 12 662 8129
e-mail: Jerzy.Brzezicki@ifj.edu.pl

Skład osobowy

  • mgr inż. Michał Duda
  • mgr inż. Katarzyna Żak