Dział Obsługi Badań Naukowych (DON)

Punktowane czasopisma naukowe

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

  • Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - [pdf] [xlsx]

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


Ujednolicony wykaz czasopism naukowych ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r.

  • Część A - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
  • Część B - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
  • Wyciąg z listy punktowanych czasopism - tytuły, w których publikują pracownicy IFJ PAN