Dział Obsługi Badań Naukowych (DON)

Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

  • Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych: [pdf] [xls]

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

  • Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych: [pdf]

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

  • Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych: [pdf] [xls]

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

  • Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe - [pdf]

Archiwum