Dział Obsługi Badań Naukowych (DON)

Działalność statutowa

Szczegółowy plan zadaniowy IFJ PAN na 2024 r.: [pdf]

Archiwum


Zasady dotyczące afiliowania i przypisywania publikacji do dorobku IFJ PAN - Zarządzenie Dyrektora Nr 32/2014 z dnia 20 listopada 2014

Archiwum aktów prawnych