Dział Obsługi Badań Naukowych (DON)

Działalność statutowa

Szczegółowy plan zadaniowy IFJ PAN na 2022 r.: [pdf]

Szczegółowy plan zadaniowy IFJ PAN na 2022 r. - aktualizacja październik 2022 r.: [pdf]

Archiwum


Zasady dotyczące afiliowania i przypisywania publikacji do dorobku IFJ PAN - Zarządzenie Dyrektora Nr 32/2014 z dnia 20 listopada 2014

Archiwum aktów prawnych