Działalność statutowa

2022

Szczegółowy plan zadaniowy IFJ PAN na 2022 r.: [pdf]

Szczegółowy plan zadaniowy IFJ PAN na 2022 r. - aktualizacja październik 2022 r.: [pdf]