Działalność statutowa

2023

Szczegółowy plan zadaniowy IFJ PAN na 2023 r.: [pdf]

Szczegółowy plan zadaniowy IFJ PAN na 2023 r. - aktualizacja lipiec 2023 r.: [pdf]