Dział Obsługi Badań Naukowych (DON)

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Od 1 października 2018 roku obowiązuje nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazwana również Ustawą 2.0. Zastąpiła cztery obecnie istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Polityka Naukowa Państwa

Polityka Naukowa Państwa (PNP) to strategiczny dokument, który wskazuje priorytety funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wspieranie prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych, optymalne wykorzystanie wiedzy naukowej oraz zapewnienie autonomii uczelni to najważniejsze założenia Polityki Naukowej Państwa. Dokument, przedłożony przez Ministra Edukacji i Nauki, został przyjęty przez Radę Ministrów. Szczegóły