Dział Organizacyjno-Prawny (DOP)

Kierownik: prof. dr hab. Marek Jeżabek
tel: 12 662 8200
e-mail: Marek.Jezabek@ifj.edu.pl

Struktura