Dział Obsługi Technicznej (DOT)

Zgłoszenia napraw - telefony: 8120, 8122, 8460, 8132

Kierownik: Anna Szczepańska
tel.: 12 662 8120, kom.: 500 044 596
e-mail: Anna.Szczepanska@ifj.edu.pl

Struktura:

Procedura składania zamówień

Formularz: Zamówienie wewnętrzne

Drobne prace (np. wymiana żarówki, gniazdka, wymiana zamka w drzwiach, dorobienie kluczy, transport ciężki, drobne naprawy) zgłasza się telefonicznie.

Na większe prace należy wypełnić druk zamówienie wewnętrzne i złożyć go u kierownika Działu. Zakres oraz kolejność realizacji zamówień jest uzgadniana z dyrektorem ds. technicznych.

Działy obsługi zamawiają materiały na podstawie otrzymanego zlecenia.

Komórki organizacyjne IFJ PAN nie są obciążane kosztami robocizny za daną pracę, tylko kosztami materiałowymi jeśli praca dotyczy działalności danej komórki.

Zgłaszanie awarii

  • Elektryk - tel. 8122, 500 044 609
  • Hydraulik - tel. 8132, 500 044 600
  • Kierownik DOT - tel. 500 044 596
  • Kierownik Sekcji Gł. Energetyka - tel. 698 664 403

Poza godzinami pracy awarie należy zgłaszać również na portiernię - tel. 8143