Dział Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (DOZ)

Kierownik: dr inż. Agnieszka Szumska
Inspektor Ochrony Radiologicznej
tel: 12 399 6203
e-mail: Agnieszka.Szumska@ifj.edu.pl

Stanowisko ds. BHP

Specjalista ds. BHP
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
mgr Mariusz Trzaska
tel.: 12 662 8121, 533 308 656

Stanowisko ds. Ochrony Radiologicznej

Inspektor Ochrony Radiologicznej
mgr inż. Katarzyna Zbroja
tel.: 12 662 8410, 12 662 8486, 696 787 125

Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Nad Bezpieczeństwem Pracy z Materiałem Biologicznym i Zwierzętami Laboratoryjnymi

dr Agnieszka Panek
tel.: 12 662 8409