Inwentaryzacja

Obowiązuje Instrukcja inwentaryzacyjna wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Nr 17/2013 z dnia 9 października 2013 roku