Termomodernizacja

System wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi dotyczącymi monitorowania efektów realizacji inwestycji termomodernizacyjnej - Zarządzenie Nr 30/2014 - w sprawie procedury monitoringu projektu pn. "Termomodernizacja trzech wybranych obiektów Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie" - system wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi