Ubezpieczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży zagranicznej

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego DZP-271-28/19 zadanie nr 2 koszty leczenia w podróży zagranicznej na okres od 01.11.2019 do 31.10.2021 roku wybrano firmę:

Spockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA; 81-731 Sopot, ul. Hestii 1
Centrum Alarmowe (całodobowe), telefon: +48 22 522 29 90; +48 22 232 29 90

Składka za osobodzień: 1,30 zł
Kartę ubezpieczeniową z nr polisy osoby wyjeżdżające za granicę mogą odebrać w DEP.

Komunikat Ergo Hestii w sprawie SARS–CoV–2

Ubezpieczenie NNW Doktorantów

Ubezpieczenie mienia

Postępowanie na wypadek szkody majątkowej: