Informacje o zawartych umowach

Umowa na sukcesywne dostarczanie środków czystości dla IFJ PAN - zadanie I została zawarta z firmą: MATCHEM 2000 Sp. z o.o., ul. Hallerów 14B, 32-050 Skawina; w dniu 04.03.2019 r. Termin realizacji do 28.02.2020 r. Realizacja wg załączonego asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: Sigma Aldrich sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań w dniu 08.05.2018 r. Termin realizacji do 30.04.2019 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych marki POCH dla IFJ PAN - zadanie I została zawarta z firmą: KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków w dniu 09.04.2018 r. Termin realizacji 12 miesięcy tj. do 31.03.2019 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych marki CHEMPUR dla IFJ PAN - zadanie II została zawarta z firmą: KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków w dniu 09.04.2018 r. Termin realizacji 12 miesięcy tj. do 31.03.2019 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych marki Merck dla IFJ PAN - zadanie III została zawarta z firmą: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa w dniu 09.04.2018 r. Termin realizacji 12 miesięcy tj. do 31.03.2019 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: Wektor Artykuły Biurowe, Sp. z o. o., ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków w dniu 18.02.2019 r. Termin realizacji do 28.02.2020 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie materiałów elektrycznych dla IFJ PAN zawarta z firmą: Paweł Tarnowski KABEL-KRAKÓW, 30-556 Kraków, ul. Wodna 2 w dniu 26.02.2017 r. Termin realizacji od 01.03.2019 r. do 28.02.2020 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie materiałów budowlanych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: Jerzy Pułczyński Hurtownia Materiałów Budowlanych i Przemysłowych BUDIP ul. Filtrowa 5, 30-148 Kraków w dniu 28.02.2019 r. Termin realizacji do 28.02.2020 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie środków czystości dla IFJ PAN - zadanie II została zawarta z firmą: ZEFIR Sp. z o. o., 26-070 Łopuszno, ul. Włoszczowska 31, 30-740 Kraków w dniu 20.02.2018 r. Termin realizacji do 28.02.2019 r. Realizacja wg załączonego asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie zadrukowanych kopert, pism przewodnich i naklejek adresowych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: REMI-B Krzysztof Boiński, Adam Krokowski Spółka Jawna, ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko-Biała w dniu 15.10.2018 r. Termin realizacji do dnia do 14.10.2020 r. Realizacja wg załączonego asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na świadczenie usług kurierskich krajowych i zagranicznych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. Gołuchowo, ul. Tęczowa 10, 62-052 Komorniki, w dniu 08.08.2018 r. Termin realizacji do 07.08.2020 r. Realizacja wg załączonego asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie oryginalnych fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: EMSO sp. z o.o., Ul. Gen. Władysław Sikorskiego 129, 05–080 Izabelin, w dniu 20 grudnia 2018 r. Termin realizacji do 20.12.2020 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywną dostawę odzieży roboczej, butów, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej dla IFJ PAN zadanie I i zadanie II została zawarta z firmą: P.P.H.U. SZWED s.c., os. Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków w dniu 11.02.2019 r. Termin realizacji do 31.01.2020 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz I oraz wykaz II).