Informacje o zawartych umowach

Umowa na sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: Sigma Aldrich sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań w dniu 08.05.2018 r. Termin realizacji do 30.04.2019 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych marki POCH dla IFJ PAN - zadanie I została zawarta z firmą: KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków w dniu 09.04.2018 r. Termin realizacji 12 miesięcy tj. do 31.03.2019 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych marki CHEMPUR dla IFJ PAN - zadanie II została zawarta z firmą: KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków w dniu 09.04.2018 r. Termin realizacji 12 miesięcy tj. do 31.03.2019 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych marki Merck dla IFJ PAN - zadanie III została zawarta z firmą: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa w dniu 09.04.2018 r. Termin realizacji 12 miesięcy tj. do 31.03.2019 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOBOS Sp. z o.o., Al. Pokoju 1A,31-548 Kraków w dniu 23.02.2018 r. Termin realizacji od 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie materiałów elektrycznych dla IFJ PAN zawarta z firmą: Paweł Tarnowski KABEL-KRAKÓW, 30-713 Kraków, ul. Płaszowska 45 w dniu 20.02.2018 r. Termin realizacji od 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie materiałów budowlanych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: Jerzy Pułczyński Hurtownia Materiałów Budowlanych i Przemysłowych BUDIP ul. Filtrowa 5, 30-148 Kraków w dniu 20.02.2018 r. Termin realizacji do 28.02.2019 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie środków czystości dla IFJ PAN - zadanie II została zawarta z firmą: ZEFIR Sp. z o. o., 26-070 Łopuszno, ul. Włoszczowska 31, 30-740 Kraków w dniu 20.02.2018 r. Termin realizacji do 28.02.2019 r. Realizacja wg załączonego asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie środków czystości dla IFJ PAN - zadanie I została zawarta z firmą: Barbara Szczepaniec PW PERSPEKTYWA, os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków; w dniu 20.02.2018 r. Termin realizacji do 28.02.2019 r. Realizacja wg załączonego asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie zadrukowanych kopert, pism przewodnich i naklejek adresowych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: REMI-B Krzysztof Boiński, Adam Krokowski Spółka Jawna, ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko-Biała w dniu 15.10.2018 r. Termin realizacji do dnia do 14.10.2020 r. Realizacja wg załączonego asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na świadczenie usług kurierskich krajowych i zagranicznych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. Gołuchowo, ul. Tęczowa 10, 62-052 Komorniki, w dniu 08.08.2018 r. Termin realizacji do 07.08.2020 r. Realizacja wg załączonego asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie oryginalnych fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN została zawarta z firmą: EMSO sp. z o.o., Ul. Gen. Władysław Sikorskiego 129, 05–080 Izabelin, w dniu 28 listopada 2017 r. Termin realizacji do 31.12.2018 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).