Informacje o zawartych umowach

Umowa nr DZI.261.6.2021 na sukcesywne dostarczanie środków czystości dla IFJ PAN - zadanie I, została zawarta z firmą: MATCHEM 2000 Sp. z o.o., ul. Hallerów 14B, 32-050 Skawina; w dniu 26.02.2021 r. Termin realizacji 28.02.2022 r. Realizacja wg załączonego asortymentu i cen (wykaz).


Umowa nr DZI.261.6.2021 na sukcesywne dostarczanie środków czystości dla IFJ PAN - zadanie II, została zawarta z firmą: PPHU ALGA Paweł Pinkowski, 63-430 Odolanów, Wierzbno, ul. Leśna 18; w dniu 26.02.2021 r. Termin realizacji 28.02.2022 r. Realizacja wg załączonego asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla IFJ PAN, została zawarta z firmą: Wektor Artykuły Biurowe, Sp. z o. o., ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków, w dniu 01.03.2021. Termin realizacji od 01.03.2020 r. do 28.02.2022 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywne dostarczanie materiałów elektrycznych dla IFJ PAN, zawarta z firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ELEKTRO-REM” SPÓŁKA JAWNA Janusz Białka, Maria Białka, 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 19, w dniu 01.03.2021. Termin realizacji od 01.03.2020 r. do 28.02.2022 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa nr DZP-271-27/20 na sukcesywne dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych IFJ PAN została zawarta z firmą: EMSO Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą Mościska, 05-080 Izabelin, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 129 w dniu 28.01.2021 r. Termin realizacji 28.01.2023 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywną dostawę odzieży roboczej, butów, wyposażenia dla IFJ PAN, została zawarta z firmą: P.P.H.U. SZWED s.c., os. Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków w dniu 13.07.2020 r. Termin realizacji do 30.06.2021 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).


Umowa na sukcesywną dostawę środków ochrony indywidualnej dla IFJ PAN, została zawarta z firmą: MAREL PLUS Sp. z o.o. Sp.K., 80-871 Gdańsk, ul. Okrąg 1E, w dniu 16.07.2020 r. Termin realizacji do 30.06.2021 r. Realizacja według załączonego wykazu asortymentu i cen (wykaz).