Obrony prac doktorskich

10.11.2017, 12:00
Autor: mgr inż. Marcin Dul
Tytuł: Badanie wpływu rozmiarów ziaren na strukturę krystaliczną i własności magnetyczne nanozwiązków typu REMnO3 (RE = Tb, Dy)
Ogłoszenie Rady Naukowej


22.11.2017, 13:00
Autor: mgr inż. Joanna Depciuch
Tytuł: Spektroskopowa identyfikacja zmian w równowadze fosfolipidowo-białkowej podczas depresji
Ogłoszenie Rady Naukowej


27.11.2017, 11:30
Autor: mgr Artem Bohdan
Tytuł: Electron injection at high mach number non-relativistic perpendicular shocks
Ogłoszenie Rady Naukowej


01.12.2017, 9:00
Autor: mgr inż. Anna Sas-Bieniarz
Tytuł: Zastosowanie zjawiska fototransferu w dozymetrii termoluminescencyjnej do ponownego odczytu dawki od promieniowania jonizującego
Ogłoszenie Rady Naukowej


Archiwum »