Ph.D. exams

26.04.2018, 12:30
Autor: mgr Olga Werbycka
Tytuł: Badanie mezonów powabnych w rozpadach B w eksperymencie Belle
Ogłoszenie Rady Naukowej


27.04.2018, 9:00
Autor: mgr. inż. Dominik Grządziel
Tytuł: Dawka inhalacyjna od radonu (RN-222) i jego krótkożyciowych pochodnych w zależności od parametrów powietrza wewnętrznego
Ogłoszenie Rady Naukowej


Archive »