Obrony prac doktorskich

26.10.2017, 13:00
Autor: mgr inż. Marcin Gajewski
Tytuł: Właściwości magneto-termiczne wybranych magnetyków molekularnych opartych na oktacyjankach metali grup przejściowych
Ogłoszenie Rady Naukowej


27.10.2017, 12:00
Autor: mgr Alexey Maximenko
Tytuł: Nanopatterning of the magnetic FePd and CoPd thin films by the perforated oxide templates
Ogłoszenie Rady Naukowej


10.11.2017, 12:00
Autor: mgr inż. Marcin Dul
Tytuł: Badanie wpływu rozmiarów ziaren na strukturę krystaliczną i własności magnetyczne nanozwiązków typu REMnO3 (RE = Tb, Dy)
Ogłoszenie Rady Naukowej


Archiwum »