Topics proposed for M.Sc. thesis in the academic year 2016/2017 (only in polish)

Konkurs na stypendium naukowe dla magistrantów w związku z realizacją projektu: Quantification of biological range uncertainties towards an improved patient treatment in CCB Cracow proton beam therapy centre - szczegóły »Konkurs na stypendium naukowe dla magistrantów w związku z realizacją projektu: Radioactive environment of the European Arctic on the verge of change - szczegóły »Oddział Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1)

Zakład Oddziaływań Leptonów (NZ11)


Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14)

I. Detektory ATLAS Forward Physics

II. Detektor ALFA


Zakład Promieni Kosmicznych (NZ15)


Oddział Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych (NO2)

Zakład Mechanizmu Reakcji Jądrowych i Oddziaływań Silnych (NZ21)


Zakład Struktury Jądra (NZ22)


Zakład Ultrarelatywistycznej Fizyki Jądrowej (NZ23)


Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)

Zakład Badań Strukturalnych (NZ31)


Zakład Komputerowych Badań Materiałów (NZ33)


Zakład Badań Materii Miękkiej (NZ35)


Oddział Fizyki Teoretycznej (NO4)

Zakład Teorii Struktury Materii (NZ41)


Zakład Teorii Systemów Złożonych (NZ44)


Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych (NO5)

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)


Zakład Fizyki i Inżynierii Materiałowej (NZ53)


Zakład Fizyki Transportu Promieniowania (NZ54)


Zakład Fizykochemii Ekosystemów (NZ59)


Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB)

Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (NZ63)


Akredytowane Laboratoria Badawcze

Akredytowane Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych (NLR)