Temat: Poszukiwanie nowych cząstek w układzie c - anty s w eksperymencie Belle

Promotor: prof. dr hab. Maria Różańska, (+48 12) 662 80-55
e-mail: Maria.Rozanska@ifj.edu.pl


Opis:
Fabryki B są zarazem fabrykami powabu i wiele najważniejszych odkryć eksperymentów Belle i BaBar (SLAC / USA) dotyczy fizyki powabu, w tym także nowych stanów w układzie c - anty s.

Wymagania:
Podstawy fizyki cząstek elementarnych. Podstawy programowania w języku C++, znajomość programu ROOT.

Proponowana tematyka prac magisterskich dotyczy doświadczalnej fizyki cząstek elementarnych. Prace będą wykonywane w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie w oparciu o materiał doświadczalny zebrany w eksperymencie BELLE przy zderzaczuelektron-pozyton wlaboratorium KEK w Japonii (http://belle.kek.jp).