Temat: Poszukiwanie nowych kanałów rzadkich rozpadów B z przejściem b -> s w eksperymencie Belle

Promotor: prof. dr hab. Maria Różańska, (+48 12) 662 80-55
e-mail: Maria.Rozanska@ifj.edu.pl


Opis:
Rozpady z kwarkowymprzejściem b->ssą tłumione w Modelu Standardowym (MS) i stanowią ważny obszar poszukiwań efektów tzw. nowej fizyki. Przedmiotem pracy jest poszukiwanie nowych kanałów tego typu rozpadów z wielociałowymi stanami końcowymi, umożliwiającymi skonstruowanie nowych obserwabli, czułych na efekty spoza MS.

Wymagania:
Podstawy fizyki cząstek elementarnych. Podstawy programowania w języku C++, znajomość programu ROOT.

Proponowana tematyka prac magisterskich dotyczy doświadczalnej fizyki cząstek elementarnych. Prace będą wykonywane w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie w oparciu o materiał doświadczalny zebrany w eksperymencie BELLE przy zderzaczuelektron-pozyton wlaboratorium KEK w Japonii (http://belle.kek.jp).