Temat: Analiza danych satelitarnych dotyczących koncentracji aerozoli w rejonie Obserwatorium Pierre Auger.
(Analysis of satellite data concerning the concentration of aerosols in the area of the Pierre Auger Observatory.)

Promotor: dr hab. Piotr Homola, profesor IFJ PAN, (+48 12) 662 8348
e-mail: Piotr.Homola@ifj.edu.pl


Opis:
W Obserwatorium Pierre Auger badamy wielkie pęki atmosferyczne: kaskady cząstek wtórnych inicjowane przez cząstki promieniowania kosmicznego o najwyższych znanych energiach: rzędu 1020 eV - tj. wiele milionów razy większych niż energie możliwe do uzyskania w ziemskich akceleratorach. Natura tych cząstek wciąż nie jest znana - pomóż nam rozwikłać zagadkę czekającą na rozwiązanie od ponad 50-ciu lat. Twoja praca przyczyni się do lepszego zrozumienie wpływu aerozoli obecnych w atmosferze ziemskiej na interpretację danych.