Temat: Poszukiwanie sygnatur procesów Nowej Fizyki w danych eksperymetów rejestrujących promieniowanie Czerenkowa indukowane przez cząstki o bardzo dużych energiach.
(Search for the New Physics signatures in the data of the experiments recording Cherenkov radiaition induced by particles of extremely high energies.)

Promotor: dr hab. Piotr Homola, profesor IFJ PAN, (+48 12) 662 8348
e-mail: Piotr.Homola@ifj.edu.pl


Opis:
Promieniowanie Czerenkowa jest indukowane przez naładowane cząstki poruszające się w danym ośrodku szybciej niż światło w tym samym ośrodku. Fotony Czerenkowa są sygnałem dla astronomii gamma i tłem dla detektorów promieni kosmicznych o skrajnie wysokich energiach. Oczekujemy, że niektóre egzotyczne cząstki, na przykład monopole magnetyczne, mogą wywołać emisję światła Czerenkowa o niestandardowym natężeniu i rozkładzie kątowym. Takie "niepodobne do niczego" przypadki najczęściej nie są analizowane - odrzuca się je zgodnie z kryteriami doboru danych o odpowiednio "dobrej" jakości. Pomóż nam odszukać "dziwne" przypadki w danych z Obserwatorium Pierre Auger oraz z eksperymentu H.E.S.S. i sprawdź z nami czy przypadkiem nie są tone przejawem Nowej Fizyki.