Temat: Badanie wpływu niejednorodności w rozkładzie aerozoli w rejonie Obserwatorium Pierre Auger na rekonstrukcję parametrów wielkich pęków atmosferycznych w kontekście poszukiwań efektów Nowej Fizyki.
(Influence of the inhomogeneities in the aerosol concentration over the Pierre Auger Observatory on reconstruction of extensive air showers as a way to explore exotic physics effects.)

Promotor: dr hab. Piotr Homola, profesor IFJ PAN, (+48 12) 662 8348
e-mail: Piotr.Homola@ifj.edu.pl


Opis:
W Obserwatorium Pierre Auger badamy wielkie pęki atmosferyczne: kaskady cząstek wtórnych inicjowane przez cząstki promieniowania kosmicznego o najwyższych znanych energiach: rzędu 1020 eV - tj. wiele milionów razy większych niż energie możliwe do uzyskania w ziemskich akceleratorach. Twoja praca przyczyni się do lepszego zrozumienie wpływu aerozoli obecnych w atmosferze ziemskiej na interpretację danych i być może do wskazania obserwowalnych śladów Nowej Fizyki.