Temat: Symulacje kaskadowania elektromagnetycznego fotonów o energiach rzędu 1020 eV podczas propagacji w przestrzeni międzyplanetarnej.
(Simulation of electromagnetic cascading of 1020 eV photons during their propagation through the Solar System.)

Promotor: dr hab. Piotr Homola, profesor IFJ PAN, (+48 12) 662 8348
e-mail: Piotr.Homola@ifj.edu.pl


Opis:
W Obserwatorium Pierre Auger badamy wielkie pęki atmosferyczne: kaskady cząstek wtórnych inicjowane przez cząstki promieniowania kosmicznego o najwyższych znanych energiach: rzędu 1020 eV - tj. wiele milionów razy większych niż energie możliwe do uzyskania w ziemskich akceleratorach. Wielkie pęki mogą być inicjowane również przez kaskady fotonów i elektronów powstałe ponad atmosferą w wyniku oddziaływań zachodzących w niezbyt dokładnie znanych obszarach Układu Słonecznego. Jeżeli okazałoby się, że te kaskady występują powszechnie, należałoby gruntownie zweryfikować naszą wiedzę o promieniach kosmicznych skrajnie wysokich energii. Możesz w tym uczestniczyć.