Temat: Badanie rozpadu Fermiego w reakcjach spalacji

Promotor: dr Krzysztof Pysz, (+48 12) 662 84-36
e-mail: Krzysztof.Pysz@ifj.edu.pl


Opis:

Zjawiska spalacji czyli dezintegracji jąder atomowych w reakcjach z innymi wysokoenergetycznymi cząstkami występuja powszechnie w naturze, zarówno w skali kosmicznej jak i w działalności człowieka. Ich prawidłowy opis konieczny jest ze względów czysto naukowych, ale też z powodu zastosowań inżynierskich (np. budowa osłon przeciwradiacyjnych, konstrukcje narażone na promieniowanie) lub medycznych (np. zastosowanie terapii hadronowej w onkologii). Ścisły matematyczny opis reakcji jądrowych z udziałem wielu nukeonów jest, z powodu komplikacji zjawisk kwantowych, jak dotąd niemożliwy. W celu odtworzenia obserwowanych eksperymentalnie zjawisk i uchwycenia prawidłowości nimi rządzących, tworzy się uproszczone modele, które wkorzystuje się w komputerowych symulacjach reakcji jądrowych. Jednym z ciekawszych problemów wymagających interpretacji jest znaczący udział cząstek wielonukleonowych emitowanych w reakcjach spalacji, z jąder, które jeszcze nie osiągnęły równowagi termodynamicznej.

Praca magisterska dotyczyć będzie modelowania jednego z mechanizmów reakcji odpowiedzialnych za emisję takich cząstek a więc tzw. rozpadu Fermiego. Konieczne będzie napisanie procedur symulujacych rozpad Fermiego w różnych warunkach reakcji oraz implementacja tych procedur do istniejącego modelu kaskady wewnątrzjądrowej. Do sprawdzenia jakości rezultatów slużyc będą dane doświadczalne z eksperymentu (PISA) Proton Induced SpAllation.

Do wykonania pracy konieczne jest posiadanie (lub szybkie przyswojenie sobie) wiedzy z zakresu podstaw fizyki jądrowej oraz programowania (C++, FORTRAN).