Temat: Analiza tekstur mikroskopu polaryzacyjnego

Opiekun: dr Natalia Osiecka, tel. (+48 12) 662 8481
e-mail: Natalia.Osiecka@ifj.edu.pl


Opis:

Celem pracy będzie przeprowadzenie obserwacji przy pomocy mikroskopu polaryzacyjnego substancji wykazujących bogaty polimorfizm fazy stałej. Następnie student zaimplementuje programy w języku Python do analizy filmów uzyskanych w czasie obserwacji przy pomocy mikroskopu polaryzacyjnego.

Student opanuje umiejętność wykonywania obserwacji przy pomocy mikroskopu polaryzacyjnego oraz pisania programów w języku Python. Umiejętność pisania programów w języku Python nie jest wymagana, student nabędzie ją w czasie przygotowania pracy dyplomowej.