Temat: Teoretyczny opis słabych rozpadów ciężkich mezonów

Promotor: prof. dr hab. Leonard Leśniak, tel. 662 82-78
e-mail: Leonard.Lesniak@ifj.edu.pl


Opis:

W ostatnim dziesięcioleciu akceleratory przeciwbieżnych wiązek elektronów w Japonii i w USA, tak zwane fabryki mezonów B, dostarczyły danych prowadzacych do bardzo ważnego odkrycia łamania symetrii CP w rozpadach mezonów B. W wyniku powodzenia tych badań przyznano w 2008 roku nagrody Nobla japońskim fizykom Kobayashiemu i Maskawie. W związku z uruchomieniem w Genewie nowego akceleratora protonów o najwyższych w świecie energiach, zespół LHCb rozpocząl pobieranie precyzyjnych danych na temat produkcji ciężkich kwarków. Spodziewamy się następnych odkryć,
w szczególności w rzadkich rozpadach B na trzy lekkie mezony.

W pracy magisterskiej chodzić będzie o fenomenologiczny opis wzajemnego wpływu oddziaływań silnych i słabych na amplitudy i prawdopodobieństwa rozpadów B. Poznanie własności nietrwałych cząstek zwanych rezonansami, powstających w stanach końcowych rozpadu, bedzie jednym z celów teoretycznej analizy danych.