Temat: Przepływ ukierunkowany w zderzeniach Pb-Pb na LHC
(Directed flow in Pb-Pb collisions at the LHC)

Promotor: prof. dr hab. Piotr Bożek, tel. 662 82-72
e-mail: Piotr.Bozek@ifj.edu.pl


Kierunek: Fizyka techniczna
Specjalność: Fizyka jądrowa, Fizyka komputerowa


Opis:

1. Praca polega na wykonaniu symulacji w modelu hydrodynamicznym zderzeń jądrowych. Z wygenerowanych rozkładów cząstek wyliczony zostanie przepływ ukierunkowany i porównany z obserwacjami eksperymentalnymi.

2. Przepływ kolektywny cząstek w zderzeniu tworzy się w fazie ekspansji hydrodynamicznej gęstego źródła. Niesymetryczna geometria źródła powoduje silniejszy wypływ materii w określonym kierunku. Przepływ ukierunkowany polega na odchyleniu kierunku przepływu od osi zderzenia. Obliczenia wykonane zostaną za pomocą modelu hydrodynamiki relatywistycznej dla ekspansji materii w zderzeniu. Trzeba wygenerować numerycznie odpowiednia ilość komputerowych zderzeń uwzględniając fluktuacje w rozkładach początkowych. Dla takiego zbioru "danych" obliczamy przepływ ukierunkowany, średni i pochodzący z fluktuacji.

3. Uzyskane umiejętności:

  • umiejętność prowadzenia symulacji komputerowych, połączenie wyników kilku programów komputerowych,
  • pisanie i uruchamianie prostych skryptów do uruchamiania obliczeń,
  • praca na klastrach komputerowych,
  • publikacja naukowa.