Temat: Rozkłady fluktuacji stóp zwrotu w relacjach wymiany walut światowych

Promotor: dr Andrzej Górski, tel. 662 82-41
e-mail: Andrzej.Gorski@ifj.edu.pl


Opis:

Badanie rozkładów dziennych stóp zwrotu dla rynku wymiany walut (FOREX). W szczególności sprawdzenie potęgowego skalowania ogonów tych rozkładów dla kilkudziesięciu walut światowych.