Temat: Prawo Zipfa i rozkłady populacji w aglomeracji miejskich.

Promotor: dr Andrzej Górski, tel. 662 82-41
e-mail: Andrzej.Gorski@ifj.edu.pl


Opis:
Celem pracy będzie zebranie danych dotyczących liczby ludności w wybranej dużej grupie populacji miejskich, zbadanie ich rozkładów i porównanie z prawem Zipfa.