Temat: Ocena przeżywalności komórek nowotworowych traktowanych protonami
(The survival estimation of cancer cells treated with protons)

Opiekun: dr Anna Wiecheć, tel.: 12 662 80 95
e-mail: Anna.Wiechec@ifj.edu.pl


Opis:

1. W radiobiologii nowotworów, zdolność do proliferacji (mitotycznego podziału komórki) jest uważana za najważniejszą i promieniowrażliwą czynność biologiczną komórki.

Celem pracy jest ocena przeżywalności oraz śmiertelności (ze szczególnym uwzględnieniem śmierci mitotycznej) nowotworowych komórek ze stabilnych linii komórkowych traktowanych protonami (ze źródła mikrowiązkowego lub/i cyklotronowego). Ocena poradiacyjnego efektu biologicznego wykonana będzie na podstawie testów biochemicznych (barwienia przyżyciowe, zastosowanie barwników fluorescencyjnych, test mikrojądrowy). Przeprowadzona zastanie analiza efektu biologicznego w zależności od dawki promieniowania.

2. W ramach pracy Magistrant zapozna się z następującą aparaturą: mikrowiązkami protonową lub/i cyklotronem AIC-144, mikroskopem fluorescencyjnym. Pozna techniki hodowli komórkowych i wykonywania preparatów biochemicznych.

3. Magistrant nabędzie umiejętność:

  • prowadzenia pomiarów na układzie mikrowiązki protonowej, przystosowanej do napromieniowania pojedynczych komórek
  • pracy w laboratorium biologicznym (hodowle komórkowe, testy biochemiczne)
  • analizy z zastosowaniem mikroskopu fluorescencyjnego
  • pozyskiwania danych literaturowych i porównywania ich z otrzymanymi danymi eksperymentalnymi
  • pracy w zespole naukowym