Temat: Syntetyczne warstwy diamentowe jako materiał detekcyjny promieniowania jonizującego w dozymetrach termoluminescencyjnych
(Synthetic diamond coatings for detection of ionizing radiation by thermoluminescent dosimeters)

Promotor: dr hab. Marta Wolny-Marszałek, tel. 662 83-23
e-mail: Marta.Marszalek@ifj.edu.pl


Kierunek: Fizyka medyczna


Opis:

1. Celem pracy jest określenie struktury i składu powłok diamentowych przygotowanych metodą chemicznego osadzania z fazy lotnej wspomaganego plazmą (MW PE CVD). Istotnym zadaniem będzie powiązanie warunków wzrostu warstwy diamentowej i jej własności strukturalnych z własnościami dozymetrycznymi.

2. Głównym zadaniem jest optymalizacja technologii wytwarzania warstw diamentu metodą chemicznego osadzania z fazy lotnej wspomaganego plazmą (MicroWave Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition). Badanie własności wytwarzanych warstw diamentowych będzie wykonywane za pomocą konfokalnej mikrospektroskopii ramanowskiej, dyfrakcji rentgenowskiej, oraz skaningowego mikroskopu sił atomowych a badanie ich własności termoluminescencyjnych przy pomocy czytnika termoluminescencyjnego wyposażonego w kamerę CCD.

3. Magistrant opanuje podstawy syntezy powłok diamentowych metodą chemicznego osadzania z fazy lotnej wspomaganego plazmą, umiejętność wykonywania pomiarów metodą dyfrakcji rentgenowskiej, konfokalnej mikrospektroskopii ramanowskiej oraz mikroskopii sił atomowych. Praca będzie realizowana w zespole zajmującym się tą tematyką od kilku lat pod opieką prowadzącego/cej projekt.

4. Praca wykonywana będzie w ramach projektu badawczego "Domieszkowane powłoki diamentowe jako nowy materiał do detekcji promieniowania jonizującego".

5. Nowatorski charakter projektu dotyczy syntezy powłok diamentowych metodą chemicznego osadzania z fazy lotnej wspomaganego plazmą i ich zastosowanie jako materiału detekcyjnego dla promieniowania jonizującego.