Temat: Opracowanie oprogramowania do modelowania dyfuzyjnego odbicia promieniowania rentgenowskiego
(Software for modelling of X-ray diffusive reflection)

Promotor: dr hab. Marta Wolny-Marszałek, tel. 662 83-23
e-mail: Marta.Marszalek@ifj.edu.pl


Kierunek: Fizyka techniczna
Specjalność: Fizyka komputerowa


Opis:

1. Celem pracy jest opracowanie oprogramowania do symulowania dyfuzyjnego odbicia promieniowania rentgenowskiego dla analizy struktury interfejsów w cienkowarstwowych układach wielowarstwowych.

2. Wykorzystując moduły napisane w języku FORTRAN należy stworzyć oprogramowanie w języku C++ pozwalające na symulowanie dyfuzyjnego rozpraszania promieniowania X dla modelu fraktalnego, schodkowego i mozaikowego. Do projektu należy testowanie oprogramowania i zastosowanie do oryginalnych danych eksperymentalnych.

3. Magistrant opanuje podstawy rozpraszania i odbicia promieniowania X oraz umiejętność modelowania eksperymentu fizycznego. Praca będzie realizowana w zespole prowadzącym pomiary zwierciadlanego i dyfuzyjnego odbicia promieniowania X od kilku lat, pod opieką prowadzącego projekt.

4. Brak oprogramowania do analizy dyfuzyjnych widm odbiciowych promieniowania rentgenowskiego dla różnych modeli fizycznych. Projekt ma na celu uzupełnienie tej luki.